Regulamin klubu spinningowego Spinning Maniacs Team Wyrzysk


I. Idea Klubu

1. Klub tworzy sekcję wędkarzy specjalizujących się w wędkarstwie spinningowym.

2. Terenem działania klubu jest cały kraj.

3. Klubowicz ma obowiązek kierować się zasadą "złów i wypuść" w stosunku do okazów ryb z uwzględnieniem przyjętych górnych wymiarów ochronny następujących gatunków ryb:

szczupak - 85cm

sandacz - 80cm

okoń - 35cm

kleń - 40cm

jaź - 40cm

boleń - 70cm


II. Zarząd klubu

1. W skład zarządu wchodzi 4 założycieli klubu.

2. Prezes klubu zostaje wybrany większościa głosów spośród założycieli.

3. Prezes wybiera dwóch wiceprezesów oraz skarbnika.

III. Cele klubu

1. Celem klubu jest organizacja wolnego czasu wędkarzy pasjonujących się wędkarstwem spinningowym.

2. Tworzenie miłej i przyjaznej atmosfery.

3. Organizowanie zawodów celem wspólnej rywalizacji.

4.Tworzenie warunków do wymiany doświadczeń i wiedzy wędkarskiej.

5. Utrzymywanie i nawiązywanie kontaktów z innymi klubami.

IV. Członek

1. Członkiem klubu może być osoba posiadająca kartę wędkarską

2. Przyjęcie do klubu następuje w drodze złożenia pisemnej lub słownej deklaracji chęci uczestnictwa.

3. Członkiem klubu nie może byc osoba karana za kłusownictwo lub szkody wyrządzane w ekosystemie wodnym.

4. Dbanie o czystość i porządek na łowisku powinno być priorytetem każdego członka klubu.

5. Przyjęcie do klubu musi być potwierdzone jednogłośnie przez zarząd klubu.

V. Członek ma prawo:

1. Uczestniczyć w pracach klubu.

2. Reprezentować barwy klubu w zawodach,imprezach, itp.

3. Poddawać ocenie działalność klubu, zgłaszać postulaty i wnioski.

4. Nosić logo klubu.

5. Być wyróżnianym za szczególne osiągnięcia.

VI. Rezygnacja lub usunięcie z klubu.

1. Pisemna rezygnacja

2. Niestosowanie się do regulaminu

3. Brak udzielania się w życiu klubu.

4. Działanie na szkodę klubu.

4. Nie płacenie składek.

5. Usunięcie z klubu następuje po podjęciu decyzji przez zarząd większością głosów..Regulamin zawodów Spinningmaniacs Team Wyrzysk


1. Zawody klubu rozgrywane są zawsze na żywej rybie w formule złów i wypuść.

2. Ze złowionymi rybami należy obchodzić się z jak największą ostrożnością.

3. Złowione ryby ewidencjonujemy zgodnie z limitem ilościowym w specjalnej karcie zawodów.

4. Pod uwagę brany jest wymiar ryby mierzony od głowy do najdalej wysuniętej części ogona z dokładnością do 1mm. Punkty obliczamy zaokrąglając wymiar w dół do najbliższego pełnego centymetra.

5. W przypadku tej samej ilości punktów o wyższym miejscu decyduje dokładny wymiar ryby , który podajemy na karcie zawodów.

6. W celu weryfikacji złowionych ryb należy zrobić zdjęcie złowionej ryby położonej na miarce, prostopadle do niej tak by było można odczytać rzeczywisty wymiar.

7. Termin zawodów będzie ustalany i ogłoszony na 2 tygodnie przed odbyciem się zawodów i podany na stronie internetowej.

8. Można używać tylko technik spinningowej ,castingowej lub muchowej

9. Bez względu na gospodarza wód (Pzw, inny rodzaj) sprzęt, przynęty sztuczne, muszą odpowiadać RAPR .

10. Zawody będą rozgrywane w jednej co najmniej 4 godzinnej turze.

11. Odległość między zawodnikami nie powinna utrudniać wędkowania innym osobom biorącym udział w zawodach a także innym użytkownikom wody.

12.Każdy uczestnik powinien posiadać przy sobie podbierak do bezpiecznego lądowania ryby, nie wyklucza się pomocy drugiego wędkarza przy podbieraniu ryby.

13. W zawodach kleń-jaź Łobzonki będą się liczyć tylko te dwa gatunki w klasyfikacji złowionych ryb.

14. Rozgrywane zawody zaliczane są do całego cyklu, którego wynik pozwoli wyłonić mistrza roku,który zostanie nagrodzony pucharem..

15. W zawodach do wyniku wliczał się będzie następujacy limit ilościowy: dla okonia - 10 najwiekszych sztuk, dla pozostałych ryb dwie największe z danego gatunku.

16. Podliczanie wyników oraz dolny wymiar ryb brany pod uwagę.

Gatunek ryby z dolnym wymiarem
Punkty za wymiar / za każdy dodatkowy centymetr
Sum 70cm
70pkt / 7pkt
Szczupak 50cm
50pkt / 5pkt
Sandacz 50cm
60pkt / 5pkt
Okoń 20cm
20pkt / 2pkt
Kleń 30cm
30pkt / 3pkt
Jaź 30cm
30pkt / 3pkt
Boleń 40cm
40pkt / 4pkt
Brzana 40cm
40pkt / 4pkt
Wzdręga 20cm
20pkt / 2pkt

17. Punktacja w poszczególnych zawodach.

Zajęte miejsce
Punkty
1
1pkt
2
2pkt
3
3pkt
4
4pkt
5
5pkt
6
6pkt
7
7pkt
8
8pkt
9
9pkt
10
10pkt
11 i dalsze
11pkt
Zawodnik lub zawodnicy, którzy nie złapią żadnej punktowanej ryby.
Otrzymują każdy po tyle punktów ile brało udział zawodników w zawodach + 1pkt.
Zawodnik biorący udział w cyklu, który z przyczyn niezależnych nie będzie mógł wziąć udziału w zawodach.
Otrzymuje o jeden punkt więcej niż ilość wędkarzy biorących udział w całym cyklu Grand Prix

18. Punktacja w całym cyklu - do klasyfikacji generalnej w zależności od tego ile rozegramy zawodów w ciągu roku bedzie brana odpowiednia liczba z najlepszymi wynikami zawodnika.

Liczba rozegranych zawodów w ciągu roku
Liczba najlepszych wyników branych do rankingu
6
4
7
5
8
6
10
7
Pozostała liczba zawodów wyżej nie wymienionych
70% najlepszych wyników uzyskanych przez zawodnika

19. Frekwencja zawodników , która umożliwi rozegranie zawodów to ponad 50% wszystkich członków klubu..

20. W przypadku gdy w końcowej klasyfikacji zawodnicy będą mieć taką samą ilość punktów o wyższym miejscu decydować będą nastepujące kryteria:


1. Ilość zajętych 1 miejsc.

2. Ilość złowionych ryb we wszystkich zawodach , w których brał udział dany zawodnik.

3. Największa ryba złowiona w całym cyklu.21. Ranking oraz wyniki będą udostępnione na stronie internetowej klubu.